home gfgfgf vdfdfg

 

صفحه اصلیدرباره مرکز نشربرنامه جلسات شورای مرکز نشر

ویژه ها

New Page 1

فهرست نشریات علمی دانشگاه بوعلی سینا

 • یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی

 • پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی)

 • پژوهش های باستان شناسی ایران (علمی - پژوهشی)

 • پژوهش های زبان شناسی تطبیقی( علمی - پژوهشی)

 • پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی( علمی- پژوهشی )

 • پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید

 • دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی

 • دوفصلنامه فنآوری تولیدات گیاهی(علمی-پژوهشی)

 • دوفصلنامه فن آوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی)

 • فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه

 • فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

 • فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران


تاریخچه

مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در سال 1351 فعالیت خود را آغاز نموده است که به اختصار به شرح گزارشی از عملکرد پژوهشی این مرکز در راستای چاپ کتاب اشاره می گردد، این مرکز تا سال 1378 تعداد 50 عنوان کتاب چاپ نموده است و از سال 1379 تا کنون 300 عنوان کتاب به چاپ رسانده است که به تفکیک دانشکده عبارتست از دانشکده علوم پایه 92 عنوان کتاب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی 97 عنوان، دانشکده فنی و مهندسی 35 عنوان، دانشکده کشاورزی 40 عنوان، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 17 عنوان، دانشکده پیرادامپزشکی 8 عنوان و دانشکده هنر و معماری 6 عنوان کتاب تا کنون به چاپ رسانیده اند. در این راستا چندین بار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان ناشر برگزیده ی کشوری و استانی انتخاب شده است، همچنین 15 عنوان کتاب از کتاب های این مرکز به عنوان کتاب سال برتر شناخته شده است.
همچنین این مرکز از سال 1378 با چاپ مجلات علمی-تخصصی، علمی-ترویجی و علمی-پژوهشی فعالیت خود را در زمینه انتشار مجله های علمی نیز آغاز نموده است  که تا کنون موفق به انتشار 17 عنوان  مجله گردیده، که 12 نشریه موفق به اخذ درجه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم و فناوری گردیده اند.